Bli sponsor

Det å drive en fotballklubb i dag koster penger. Vi ønsker å holde treningsavgiften lav slik at det ikke skal stå på det økonomiske når det gjelder å nå våre målsetning om å ha med flest mulig lengst mulig.

Vi er derfor takknemlige for alle sponsing vi kan få. Dette kan være i form av direkte pengestøtte eller indirekte i form av for eksempel utstyr, bevertning, kompetansetiltak osv. slik at vi kan holde kostnadsnivået nede.

Ta kontakt med leder i fotballgruppen (http://fotball.lil.no/p/17277/styret-og-arbeidsgru...) om du ønsker å diskutere dette nærmere.

Levert av IdrettenOnline