Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling


Sammenslåing av lagLast ned og les hele dokumentet her -> Sammenslåing lag.pdf


Utgangspunkt/bakgrunn:

Lommedalens IL, fotball, har nedslagsområde som består av flere lokale tyngdepunkt som gjør det 

hensiktsmessig å etablere lokale underavdelinger for de aller yngste. Dette slik at de, mens de er 

små, trener på sin nærmeste lokalbane.  


Lag med elever fra Anna Krefting skole starter i sine første år å spille fotball på Helsetbanen 

(eller Øvre Toppenhaug).


Lag med elever fra Gullhaug skole og Lommedalen skole starter i sine første år å spille fotball på 

Lommedalsbanen.


Dette er positivt med tanke på at fotballen kan bidra til å etablere god kontakt internt i klassene på 

hver skole når de starter å spille fotball.


Når elevene senere nærmer seg slutten av barneskolen og da samtidig begynner å spille fotball 

på 7-er og 9-er lag oppstår en situasjon hvor det er naturlig at de to geografiske gruppene på hvert 

alderstrinn slår seg sammen til en gruppe.


Sammenslåingen begrunnes i at det normalt er noe frafall etter hvert som barna blir eldre, 

samtidig som de eldre barna spiller på lag som trenger flere spillere pr. lag (f.eks. 9-er og 11-er 

lag).  Videre er det logisk å slå sammen gruppene fordi elevene i 8. klasse stort sett begynner på 

samme skole, Mølladammen, og det er da naturlig at elever i samme klasse spiller i samme 

gruppe.


Les om rutinene for sammenslåing her