Lommedalens IL gir et godt tilbud til alle som vil være med å spille fotball, uansett nivå. Vi er en breddeklubb som ivaretar alle nivå innen en spillergruppe.


Ønsker du eller ditt barn å være med på fotball så ta direkte kontakt

med lagleder eller trener for ditt alderstrinn , eller ta kontakt med 

rekrutteringsansvarlig om du vil være med å danne et nytt lag.


Sportslig leder - Erik Benjaminsen - erik@lil.no

Jentefotballansvarlig - Waqas Afgan - waqas@lil.no


I Lommedalen starter vi med fotball samtidig med skolestart. Alle

lag er foreldredrevet slik at når nye lag skal dannes så må vi ha på 

plass en kjerne bestående av lagleder og trenere. Laget får hjelp til 

oppstart av klubbledelsen,


Plikter

Kontingent og treningsavgift
Spillere skal betale medlemskontingent til LIL og treningsavgift til LIL Fotball. Det er krav om at alle spillere er 

medlem av LIL


Dugnad

Den påfølgende vinteren etter fotballsesongen, gjør fotballgruppen en dugnadsinnsats ved å stå parkeringsvakt på 

By og stiller opp på våre fotballturneringer. 


Utstyr i henhold til klubbens profil kjøpes på Verket Sport

Det er inngått avtale med Verket sport og Adidas skal brukes som merkeleverandør. Om det skal kjøpes inn 

overtrekksdrakter til spillere e.l. så bør det gjøres i henhold klubbens profil og kjøpes på Verket Sport slik at klubbens 

medlemmer har samme visuelle profil.