Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Rekrutteringsansvarlig


Rekrutteringsansvarlig

Styret er ansvarlig for å iverksette oppstart av lag for 6-åringer, i samarbeid med klubbens

sportslige ledelse.

Mål for arbeidet

Å sørge for oppstart av nye lag ved sesongstart i det året spillerne fyller 6 år. Normalt vil dette være mars/april hvert år.

Spillere som normalt rekrutteres er de 6-åringer som skal begynne på Anne Krefting og Lommedalen skole.

Hovedoppgaver

Rekruttering gjøres gjennom informasjon og kontakt med foreldre:

 • Infomøte for foreldre. Avholdes rett før oppstart trening.
  Mål: finne trenere/lagledere og så inn interessen for fotball for barna.

 • Ta kontakt med kjente som har barn som skal begynne på skolen.
  Mål: finne trenere/lagledere og så inn interessen for fotball for barna.

 • Sekkepost til de eldste i alle barnehager i Lommedalen/på Bærums Verk.
  Mål: rekruttere spillere.

 • Informasjon på web og Facebook.
  Mål: informasjon til de som søker informasjon selv.

Dette arbeidet ledes av klubben, men i samarbeid med de trenere/lagledere som etter hvert blir rekruttert til laget.


Det vises til egen rutine for rekruttering av nye lag blant de yngste.