Omberamming av kamper


Barnefotball

Ved omberamming av kamper i barnefotballen er det ikke nødvendig å informere NFF Oslo om dette.


Ungdomsfotball

Omberamming av kamp kan kun skje under følgende forutsetninger:

1. Laget som ønsker en kamp omberammet må først innhente aksept fra motstander (e-post), og bli enig med motstander om ny kampdato. Dokumentasjon på dette må oppbevares av lagleder for laget som ønsker omberammingen, i tilfelle uenighet i ettertid.
Sjekk på nettet og med baneansvarlig i klubben om ledig bane. 

Ingen kamp kan omberammes dersom det ikke foreligger enighet om ny kampdato og ledig bane (kampen skal spilles på hjemmelagets bane/anlegg). Laget som ønsker omberammingen skal fylle ut elektronisk skjema.
Kun endringer sendt via elektronisk skjema vil bli behandlet. 

Omberammingsskjema

I de aldersbestemte klasser der det er avsluttende serie til sommeren, er fristen lagenes siste seriekamp i vårsesongen.
Kamp i høstsesongen må spilles innen lagenes siste terminfestede serieomgang. Etter disse frister anses kampen for tapt.      

2. Dommer eller assistentdommer må kontaktes om hvorvidt det nye kamptidspunktet passer. Dersom nytt kamptidspunkt ikke passer gir dommer eller assistentdommer beskjed til NFF Oslo, som da vil tildele oppdraget til en ny dommer.  
Laget må også sjekke på nettet om det er oppsatt veileder/fadder (det står da i så fall oppgitt navn), og varsle denne/disse. 

3. Varsle baneansvarlig og garderobeansvarlig. 

4. Laget som ønsker en kamp utsatt må sende inn elektronisk skjema senest kl. 15.00 siste virkedag før opprinnelig kampdato. Ønskes kampen spilt før opprinnelig oppsatt, må skjemaet sendes senest kl. 15.00 siste virkedag før fremskutt kampdato. Alle tre ovennevnte punkter må bekreftes.

Benytt det elektroniske skjemaet for «Omberamming av kamper» som du finner lenger opp på denne siden. Husk å lese all tekst før du søker om omberamming.

Kampen er ikke omberammet før mail med ny kamp-info er mottatt fra kretskontoret. Dette sendes til kontaktpersonene på begge lag i henhold til det som er registrert av klubbene i FIKS. Endringer uten å følge ovennevnte prosedyre medfører bot og tapt kamp. 

Konsekvenser om kampen ikke blir spilt på omberammet dato:
Dersom en av klubbene ikke stiller lag til den omberammede kampen, anses kampen tapt. Det andre laget tilkjennes 3 poeng og kampresultatet settes til 3 - 0. Klubben ilegges bot for ikke å møte til kamp. 

Om ingen av klubbene kan stille lag, settes kampresultatet til 0 - 0 og ingen av lagene tilkjennes poeng. Begge klubber ilegges bot. 

Dersom endringsavtale ikke kan dokumenteres (e-post) ved uenighet, vil laget som ønsket omberammingen tape kampen. Det andre laget tilkjennes 3 poeng og kampresultatet settes til 3 - 0. Klubben ilegges bot. 

Generelle bestemmelser: 

Omberammelse av kamp medfører et gebyr på kr. 500,-.

Ingen kamper kan utsettes til etter siste terminfestede serieomgang.

Utsettelse grunnet representasjon på krets- eller landslag er regulert i NFFs kampreglement § 11-4.

Konsekvensene av å utebli fra kamp er regulert i NFFs breddereglement § 9-2 og kampregl. § 12-2.

Når det spilles dobbel serie er det ikke anledning til å spille to hjemmekamper mot samme motstander.

Ved anleggsvirksomhet eller andre forhold som stenger en bane må kretskontoret kontaktes.  

Utsettelse grunnet vær-/baneforhold 

Hvis banen blir stengt plikter hjemmelaget (arrangøren) å prøve å skaffe en annen ledig bane. Lykkes ikke dette må kampen utsettes.

Obligatoriske kamper går foran, og fortrenger treninger. 

Lagene skal forsøke å finne en ny passende dato, slik at kampen blir spilt innen fristene for utsettelse (ingen kamper kan utsettes til etter siste terminfestede serieomgang). 

Kretskontoret skal straks (senest dagen etter) underrettes av hjemmelaget om utsettelsen, og om lagene er blitt enige om ny dato/bane. 

Dersom lagene ikke avtaler ny kampdato, vil kretskontoret fastsette denne. Ny dato meddeles lagene pr mail. (forutsetter at kontaktinfo ligger i FIKS på laget) 

Informasjon til klubber vedrørende omberamming av kamp i sesong til juli.

Gebyrfri omberamming - hvem gjelder det for?
Når terminlistene for Menn 4. divisjon, Kvinner 3. divisjon samt Gutter 16 år Interkrets publiseres gis det gebyrfri omberamming til en gitt dato. Dette som en erstatning for terminlistemøter.
Når kamper satt opp av NFF Oslo kolliderer med samme kampdag som kretslagskamper, talentleire og landslagssamlinger på samme aldersnivå og berørte lag har spillere som skal representere, skrives det i Kommentarfeltet på omberammingssøknaden følgende: "Gebyrfri omberamming, grunnet krets- eller landslagsaktivitet". NFF Oslo vil sjekke hvilke spillere som er tatt ut til å representere.