Gjeldende treningsavgifter sesongen 2021

Følgende treningsavgifter gjelder for 2021

Alder

Satser 2021

Junior

5.100

14 - 16 år

3.800

12 - 13 år3.600

11 år

3.500

8 - 10 år

3.100

7 år

1.900

6 år

800

Moderasjon:

  • Familier med mer enn 2 barn. Det betales halv treningsavgift for fra barn 3 og flere. Moderasjonen gjelder for den rimeligste treningsavgiften.
  • Førsteårslag (det året de begynner på skolen) betales halv treningsavgift.
  • Halv treningsavgift for 1 lagleder og 1 hovedtrener per kull per gutt jente per lokasjon (f.eks. Jenter06 Helset). Dersom flere enn 15 spillere betales det halv treningsavgift for barnet til en hjelpetrener pr. 10 spillere.

Det er et krav at spillere er medlem i Lommedalens IL i tillegg til å betale treningsavgift.