Banedisponering 2021


For spørsmål eller ønsket endring i vintersesongen, ta kontakt med Waqas@lil.no
Dersom man ønsker å booke banen for treningskamper så må det avtales på forhånd med Waqas. 


Viktig info om årets banedisponering

  • For at alle lag skal kunne spille på kunstgressunderlag har vi satt opp en banefordeling som skal fungere for kamper og treninger, men da må alle følge den.
  • 5er-kamper  spilles Lommedalen Nedre, Helsetbanen og Toppenhaug. 
  • 7er-kamper spilles på Lommedalen Nedre og Helsetbanen.
  • 9er- og 11er-kamper spilles på Lommedalen Øvre og Helsetbanen.     
  • Kamper i spillformen 5er, 7er og 9er (12 år) som skal flyttes må meldes ifra til motstanderlaget, og bekreftes med Waqas.
  • 9er (13 år) og 11er-kamper må omberammes via kretsens omberammingsskjema. Les mer om reglene rundt omberamming her.
  • Ved feil på baneoversikten send mail til waqas@lil.no så rettes dette opp så fort som mulig

Anleggsinstruks for kunstgressbanene:

Det er til enhver tid oppdatert banedisponering som avgjør hvem som skal benytte de ulike banene definert som Lommedalen Øvre, Lommedalen Nedre, Helsetbanen og Toppenhaug. Terminfestede kamper har alltid prioritet foran treningstid. Ved diskusjoner eller uenighet om banedisponeringen, er det Daglig leder eller sportslig leder FYA som kan overstyre denne.

Vis hensyn ved bytte av treningstid. Det er mange som skal inn/ut fra banen samtidig. Under "Banedisponering" ser dere ledig kapasitet på banen. Er det kamp når dere har trening, finn en ny egnet tid og bane og meld fra til waqas(at)lil.no så han får lagt inn i oversikten.

Det er lagleder som omberammer kamper. Forhør dere med Waqas først om ledig tid slik at vi ikke får avslag fra kretsen.

Trenere skal legge til rette for at lagene som er satt opp på kamp etterpå får tilstrekkelig tid og plass til oppvarming.

Ved kamp på halv bane i gitt treningstid skal lagene som er tildelt treningstid trene sammen på den ledige banehalvdelen.

I henhold til Norges Fotballforbunds regelverk skal tilskuere være på tribunesiden eller motsatt av trenere og lagleder. Stoler og annet utstyr som kan skade kunstgresset skal ikke plasseres på banen.

Trenere og lagledere har ansvar for at laget som har trent eller spilt kamp rydder etter seg. Dette innebærer at søppel, klær, utstyr og liknende skal bort samt at innbytterboks og garderobe skal være ryddige og tomme for effekter. Det er for øvrig alle som er til stede sitt ansvar og holde anlegget ryddig og skadefritt. Felles treningsutstyr legges tilbake i utstyrsboden etter endt trening.

Bil (kun ved slodding av banen), motorsykkel, sykkel, sparkesykkel og andre fremkomstmidler er ikke tillat benyttet på banene.

«Løkkefotball» utenom fastsatt treningstid skal primært skje på Nedre og Helset dersom ikke annet er avtalt.

Fotballmålene skal trilles eller bæres og ikke under noen omstendighet skyves på kunstgresset.