Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Trenerveileder


Trenerveileder

Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Oppgavene kan deles på flere personer.

Mål: Klubbens trenere skal ha kompetanse

Trenerkompetanse er et av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en

god leder og har fotballfaglig innsikt. Lommedalens IL har satt utdanning av trenere i system.

BARNEFOTBALL (6-12)

• En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden

• En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren

UNGDOMSFOTBALL (13-19)

• En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden

• En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren


Hovedoppgaver

Klubbens trenere

Oppfølging

Skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

Utdanning & Kompetanseplan

Skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning. Ajourholde kompetanseplanen.

Rekruttering

av nye trenere.

Sportsplan

• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenerforum

• Planlegging - ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.

• Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

• Det skal arrangeres tre trenerforum i løpet av året. Se årshjul.


Årshjul

Februar/mars: Trenerforum 1

• Gjennomgang av klubbens sportsplan.

• Nye trenere er på plass.

• Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom

sesongen.

Juni: Trenerforum 2

• Evaluering av vårsesongen.

• Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.

• Påmelding til kurs.

November/desember: Trenerforum 3

• Evaluering av sesongen.

• Planlegging av ny sesong.

• Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.

• Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.