Årshjul Fotball JANUARArrangementer, frister og aktiviteter Dato Arrangement Påmeldingsfrist 
01.janSøke i SportsAdmin vedrørende cuper01.feb
04.janOppstart Vintersesong - Fotballakademi04.jan
10.janPåmeldingfrist lag klasse 15-19 år, Menn og Kvinner 28-55 til seriespill 10.jan
31.janPåmeldingfrist lag fra klasse 8–14 år til seriespill31.jan
31.janPåmelding OBOS cup klasse 13-19 år31.jan
-Info om status på lagkasser, inkl. årets tildeling. -
01.jan - 10.sepOvergangsvinduet åpentFEBRUARArrangementer, frister og aktiviteter Dato Arrangement Påmeldingsfrist 01.febKlubben kan søke om evt. arrangement i BIP-hallen01.mar
15.febPåmelding åpen: Tine Fotballskole 202213.jun

-

MARS Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist
05.-6.marNFF Forbundsting 202207.feb
12.marInnsending av treningsønsker for vår og høst sesongen01.apr

APRIL Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist 
01.aprOppstart Vårsesong - Fotballakademi30.mar
01.aprTreningsavgift 2022 sendes til alle aktive-
01.-03.aprBanedisponering ferdigstilt31.mar
??Sesongåpning - Vårcamp - G/J 
??Kick-Off for rekrutt- og klubbdommere
??MAI Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist 7.-8. mai EMS Cup1.mai JUNI Arrangementer, frister og aktiviteteDatoArrangementPåmeldingsfrist
20.-24.junTine fotballskole (Uke 25) Alder 2015-2010
13.jun
20.-23.junFotballkamp - G/J 2009-200713.junJULIArrangementer, frister og aktiviteterDato Arrangement Påmeldingsfrist 


AUGUST Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist 
8.-12.augTine fotballskole (Uke 32) Alder 2016-201001.aug


SEPTEMBER Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist 
01.jan - 10.sepOvergangsvinduet stenger 10.sep
??Klubbdommerkurs??

Informasjon om parkeringsvakt på By sendes til alle lagledereOKTOBER Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist 
-Registrening av alle i klasse 12 år i FIKS, klar for kommende sesong-
-Lagledermøte-
-Trenerforum-
??Sesongavslutning for rekrutt- og klubbdommere??


NOVEMBER Arrangementer, frister og aktiviteteDato Arrangement Påmeldingsfrist 
01.novInformasjon om påmelding av senior og interkrets sendes ut

OBOS Cup finalerDESEMBERArrangementer, frister og aktiviteter Dato Arrangement Påmeldingsfrist 
15.desPåmeldingsfrist - Dommere -
-Påmeldingsfrist - Senior og interkrets lag-