ORGANISASJONSKART - FYA


LIL FYA - Rollebeskrivelser

Styret

    Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i FYA

    Økonomisk- og verdiarbeid

    Organisering og styresammensetningen – utvalg og roller

    Følge idrettens lover og representere klubben utad

    Legge til rette for rekruttering, spillerutvikling og trivsel

    Oppnevne ansvarlig for politiattest , bane- og dugnadansvarlig

    Kvalitetsklubb og verdiarbeid

Leder

    Fastsette agenda, innkalle til og lede styremøter. Sørge for referat.

    Hovedansvarlig for kontakt med daglig leder, fotballkrets, NFF, idrettskrets, og NIF.

    Overgangsansvarlig

    Fotballens pressekontakt

Sportslig leder og trenerkoordinator er ansatte i klubben.

De øvrige rollene har egen rollebeskrivelse i klubbhåndboken.