Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Håndbok for lagledelsen


Dette dokumentet beskriver roller og oppgaver for lagledelsen. Det er også en kort 

beskrivelse av hva som skal til når et nytt lag skal dannes.

Last ned og les hele håndboken her -> Håndbok for lagledelsen.pdfMål: Flest mulig, lengst mulig, best mulig!

Sportslig visjon er «flest mulig, lengst mulig og - best mulig» og Lommedalens IL skal være 

et positivt og attraktivt aktivitetsalternativ for alle barn og unge i «Norges idrettsdal» som 

ønsker å lære-, spille[1]og satse på fotball. Klubben skal gi utøvere på alle nivåer de beste 

individuelle og lagmessige forutsetninger for fotballrelatert utvikling i et positivt miljø.

Vi ønsker også at spillerne skal ha mulighet til å drive andre idretter. Vi mener at allsidighet 

er viktig og vi ønsker at våre lagledere og trenere skal bidra til å legge til rette for dette.

 

Klubbens trenere skal ha kompetanse:

Trenerkompetanse er et av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende 

for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt.

Foreldertrenere er en viktig brikke på ethvert lag.

NFFs to introduksjonskurs, barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden er 

lavterskeltilbud med formål om å gi et minimum av fotballfaglig innsikt. Kursene er på fire 

timer, bestående av to timer teori og to timer praksis. Målet er at samtlige lag skal ha 

minimum en trener med dette kurset