Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Kvalitetsklubbansvarlig


Kvalitetsklubbkonseptet 
Kvalitetsklubbkonseptet er en av klubbene sine viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF

sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med klubbene.

Klubbene jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli

en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger klubben en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret.

Kvalitetsklubbansvarlig

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for kvalitetsklubb.

Oppdrag
Hensikten med å etablere denne rollen er å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til konseptet. Når

man skal etablere nye maler, planer og jobbe med utviklingsprosesser over tid samtidig som man skal drifte aktiviteten i klubben krever dette at

noen holder overordnet oversikt. I prosessen med å bli kvalitetsklubb har man tett oppfølging av krets. Som kvalitetsklubb gjelder nye rutiner for

oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, planene og drive aktivitet med kvalitet.

Mål for arbeidet
Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.

  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.

  • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.

  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt.

  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

  • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding.

  • Sitte i fotballstyret