Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Politiattestansvarlig


Politiattestansvarlig
Politiattestansvarlig har ansvar for rutiner og kontroll vedrørende politiattest.

Mål for arbeidet
Politiattestansvarlig skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest.

Rutine for innhenting og registrering

  • Det skal alltid stå oppdatert informasjon om politiattest lett tilgjengelig på hjemmesiden til Lommedalens IL: https://www.lil.no/p/10040/politiattest

  • Politiattestansvarlig sender e-post til alle lagledere på starten av hver sesong med spørsmål om det er noen nye personer med verv på laget. E-posten inneholder også følgende instruks til lagleder:

                  o Lagleder skal sende svar med navn og kontaktinformasjon på alle nye med verv, både på starten av sesongen og fortløpende                                   dersom det kommer nye til.
                  o Lagleder må informerer nye med verv om at det kreves politiattest.

  • Politiattestansvarlig sender så egen e-post direkte til alle nye med verv, der det informeres om plikt til å levere politiattest, med veiledning og frist for å fremvise.

  • Politiattestansvarlig skal registrere alle personer tilknyttet ett lag, og registrerer dato for når politiattest er utstedt og fremvist. Dersom person med verv ikke fremviser gyldig attest innen fristen, skal det sendes varsel til styret i FYA.

  • Oppdatert listen over personer med verv og status for politiattest ligger tilgjengelig på LILs Sharepoint.

Nyttige lenker:


Bakgrunn 

Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

NFF har utarbeidet retningslinjer for kunnskap om og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering, samt en beredskapsplan for håndtering

av eventuelle saker. NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.

Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv. Det innebærer:

• Styret oppnevner en politiattestansvarlig.

• Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.

• Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.

Hvem omfattes? 

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med

utviklingshemming. ”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som

strekker seg over tid.

Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest. 

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte. 

En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest.