Lisens og forsikring


Alle som spiller fotball i organisert trening eller kamp i regi av LIL FYA er forsikret ved at de er medlem i klubben. I tillegg må alle fra og med det året laget spiller i seriespill for 13-åringer registreres i FIKS. Dette gjøres ved at lagleder melder de inn i FIKS.

I tillegg kan en på individuell basis kjøpe en utvidet forsikring. Mer informasjon og mulighet for kjøp finnes hos fotballforbundet: Forsikring - Norges Fotballforbund