Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Rekruttering av nye lag - De aller yngste


Introduksjon 

Dette dokumentet beskriver kort hva som skal til når et nytt lag for 6-åringene skal dannes 

og hva som kreves av laget, lagledere og spillere.

Last ned og les hele dokumentet her -> Rutiner for rekruttering og oppstart av lag for de

yngste.pdf


Ansvarlige for å starte lag for 6-åringer 

Styret er ansvarlig for å iverksette oppstart av lag for 6-åringene. 

Tid for å starte lag for 6-åringene

Laget startes opp ved sesongstart det året spillerne fyller 6 år. Normalt vil dette være 

mars/april avhengig av påske og snøsmelting. 

Nedslagsfelt for rekruttering 

De spillere som normalt rekrutteres er de 6-åringene om skal begynne på Anna Krefting og 

Lommedalen skole.

Rekruttering til lagene

Rekruttering gjøres gjennom informasjon og kontakt med foreldre: 

• Infomøte for foreldre. 

Mål: finne trenere/lagledere og så inn interessen for fotball for barna. Avholdes rett før 

oppstart trening. 

• Ta kontakt med kjente som har barn som skal begynne på skolen. 

Mål: finne trenere/lagledere og så inn interessen for fotball for barna. 

• Sekkepost til de eldste i alle barnehager i Lommedalen/på Bærums Verk . 

Mål: rekruttere spillere. 

• Informasjon på web og facebook. 

Mål: informasjon til de som søker informasjon selv. 

Dette arbeidet ledes av klubben, men i samarbeid med de trenere/lagledere som etter hvert 

blir rekruttert til laget.