Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Materialforvalter


Instruks for organisering av materialforvaltning

Materialforvalter utnevnt av styret i LIL fotball yngre avd. har plikter, myndighet og ansvar som beskrevet i denne instruksen.

Materialforvalter sørger for at alle lag i LIL fotball yngre avd. har nødvendig utstyr som 
inkluderer:

• Spillertrøyer med LIL logo og trøyenummer
• Keepertrøye med LIL logo
• Keeperhansker
• Kapteinsbind
• Overtrekksvester i diverse farger
• Klubbdommerdrakt
• Fotballer i størrelser 3, 4 og 5
• Lagbag med LIL logo
• Ballpumpe
• Kjegler, kinahatter og markeringsmatter
• Treningsstige
• Dommerfløyter til trenere
• Taktikktavle
• Førstehjelpsbag, sportstape, isposer, mm
• Annet utstyr som styret/materialforvalter måtte bestemme

Utstyr som er personlig og ikke materialforvalters ansvar:

• Spillershorts
• Strømper
• Fotballsko
• Treningstrøye
• Overtrekksdress

Det finnes et regneark til hjelp for å holde oversikt over utstyret.


Lager

Utstyr til overs lagres for senere utdeling.

Fellesutstyr i boder

Boder ved Lommedalsbanen og Helsetbanen utstyres med fellesutstyr som:

• Kjegler
• Småmål
• Stiger o.l.
• Elektrisk fotballpumpe


Lagene

For de yngste årsklassene kan jenter og gutter være slått sammen til ett lag og det kan være to-tre lag pr. årskull. Gjerne ett lag som trener på Lommedalsbanen, ett som trener på Helsetbanen og kanskje ett som trener på Toppenhaugbanen. Materialforvalter får beskjed eller innhenter informasjon om etablerte lag med lagleder etterhvert som disse organiseres og reorganiseres (slås sammen) opp gjennom årene.

Lagutstyr

Lagene får utstyr etter følgende fordelingsnøkkel:

• Spillertrøye til alle spillere
• Keepertrøye
• Keeperhansker
• Kapteinsbind
• Overtrekksvester i diverse farger – 0,6 pr. spiller
• Treningsballer – 0,5 pr. spiller
• Lagbag
• Ballpumpe
• Kinahatter – 0,5 pr. spiller
• Dommerfløyter til trenere
• Taktikktavle
• Førstehjelpsutstyr som bag, sportstape, isposer, mm

Øvrig utstyr er felles og finnes i boder.


Utdeling av utstyr

Materialforvalter mottar ønsker om utstyr fra lagleder. Dette kan være til nytt lag, utskifting til større størrelser (f.eks. trøyer og baller) og erstatning for utslitt eller oppbrukt utstyr (f.eks. baller og førstehjelpsutstyr). Trenerne må altså gå via lagleder med ønske om utstyr.Utstyr tas fortrinnsvis fra lager. Materialforvalter kvitterer ut nytt utstyr hos Verket Sport eller kjøper annet sted og kvittering sendes daglig leder i LIL for refundering. En praktisk fremgangsmåte kan være å arrangere utdeling av større mengder utstyr ved sesongstart om våren i brakka ved Lommedalshallen. Nye spiller- og keepertrøyer, keeperhansker, o.l. som skal passe i størrelse hentes av lagleder hos Verket Sport etter materialforvalter sender epost med godkjenning til Verket Sport. Brukbart utstyr som er til overs leveres fra lagleder (trøyer og vester vasket) til materialforvalter. Utdelingen av utstyr er basert på tillit til lagleder hva angår antall baller o.l. og erstatning for utslitt og tapt utstyr. Det forventes at denne tilliten ikke misbrukes ved skjødesløs behandling av utstyret.

Regninger fra Verket Sport

Materialforvalter må godkjenne regninger fra Verket Sport. Dette gjøres etterhvert som epost mottas fra det elektroniske faktureringssystemet