NFF Kvalitetsklubb
Kvalitetsklubb som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund. 

Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. 
Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.


Lommedalen fotball er i prosess mot godkjenning som Kvalitetsklubb nivå 1. 

Arbeidet er godt i gang og vi har som mål og bli sertifisert som Kvalitetsklubb så snart som mulig. 

 

NFF Kvalitetsklubb nivå 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. 

Nivå 1 omfatter disse 4 områdene:

  • Aktivitet
  •  
  • Organisasjon
  •  
  • Kompetanse
  •  
  • Samfunns- og verdiarbeid

 

Du kan lese mer om dette her:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#Toppen

 

Ønsker du å bidra i prosessen, eller har du spørsmål eller innspill? 

Ta gjerne kontakt med Kvalitetsklubbansvarlig i klubben vår, 

Heine Langholtz