Om LIL Fotball


Vår visjon: Fotball for alle 

Lommedalen IL ble stiftet i 1903. Fotballgruppa er klubbens største med 650-700 aktive medlemmer per september 2021. Fotballgruppa er inndelt i en Yngres- og Senioravdeling. Lommedalen Fotball har markerte seg sterkt på herresiden og A-laget spiller i 4.divisjon.

Verdigrunnlag LIL Fotball.pdf

Den røde tråden: ”Spill - ikke spark” 

I Lommedalen Fotball ønsker vi å spille fotball, ikke sparke. Vi skal utvikle fotballspillere, ikke fotballsparkere.

”Spill – ikke spark” legger i seg selv først og fremst føringer for hvordan lag og spillere skal opptre i kampsituasjoner. Alle lagene i barne- og ungdomsfotballen skal spille fotball på en måte som er mest mulig utviklende og underholdende – både for spillere og publikum.

Men, å spille fotball krever mer enn å sparke fotball... 

Fotballspillere har overblikk og spilleforståelse som gjør dem i stand til å gjøre hensiktsmessige valg for eget lag. De har tekniske ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre valget, og mot og trygghet til å forsøke konstruktive løsninger i alle situasjoner. Spillerne beveger seg mye og hensiktsmessig uten ball, for å skape rom for seg selv og hverandre, og dermed gi ballfører mange alternative handlingsvalg.

For å utvikle lag og spillere som beskrevet over, kreves et målrettet og grundig arbeid, helt fra lagene opprettes når spillerne er seks år 

gamle. Dette heftet handler om hvordan vi vil gjennomføre denne prosessen.

Treningshverdagen 

Et overordnet mål i Lommedalen fotball er å skape mest mulig glede for alle. Vi mener at et målrettet arbeid for å utvikle ferdighetene til spillerne, er med på å skape denne gleden. Derfor prioriterer vi dette allerede fra spillerne er 6 år. Vi skal starte arbeidet med å skape en forståelse for offensive spilleprinsipper tidlig. Spillerne skal i løpet av barnefotballen ha lært alle tekniske ferdigheter. Disse skal videreutvikles i ungdomsfotballen.