Gjeldende treningsavgifter sesongen 2018

Følgende treningsavgifter gjelder for 2018

Alder

Satser 2018

Senior/veteran

?? (for 2016: 1.500)

Junior damer

3.200

Junior herrer4.500

14-16 år

3.400

13 år

3.000

11-12 år

2.600

8-10 år

1.900

Yngste lag

1.400

Moderasjon:

  • Familier med mer enn 2 barn. Det betales halv treningsavgift for fra barn 3 og flere. Moderasjonen gjelder for den rimeligste treningsavgiften.
  • Førsteårslag (det året de begynner på skolen) betales halv treningsavgift.
  • Halv treningsavgift for 1 lagleder og 1 hovedtrener per kull per gutt jente per lokasjon (f.eks. Jenter06 Helset). Dersom flere enn 15 spillere betales det halv treningsavgift for barnet til en hjelpetrener pr. 10 spillere.

Det er et krav at spillere er medlem i Lommedalens IL i tillegg til å betale treningsavgift.


Levert av IdrettenOnline