Velkommen til Lommedalens Ungdomsakademi

Lommedalens Ungdomsakademi ønsker å tilby alle deltakere født. 2012 - 2008 den ekstra fotballtreningen.

Ungdomsakademiet har treningsdager etter hva som passer best for aldersgruppen. Dette kan også variere fra sesong til sesong. Klokkeslettet kan variere, da de forsøker å tilpasse etter deltakernes treningshverdag og skoledag.

Påmelding vil foregår via superinvite og er delt inn i 3 sesonger. Vinter, vår og høstsesong. Avgiften betales ved registrering av deltaker og har valget mellom delbetaling eller full betaling. For informasjon, nyheter og annet, kan du følge akademiet på facebook «Lommedalens Fotballakademi», 

Akademiet følger skoletidsplanen til Bærum kommunes ferie- og fridager.   

Følg oss på Facebook for info, nyheter og bilder.Vintersesong [ Jan - Mars]

Vårsesong [ April - Juni ] 

Høstsesong [Sept. - Nov]