Årsmøte - Ny dato

Postet av Lommedalens IL - Fotball he den 19. Mai 2020

Årlig møte i Fotball Yngres Avd. - Ny dato

Saker på møtet :

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent og referent (forslag : dirigent : Espen Strand, referent : Runa Flugstad)
  3. Valg av noen til å signere referat (forslag : Kjell-Ove Haaje Nes og Kari-Ann Birkeland)
  4. Gjennomgang av regnskap for FYA med tilhørende underregnskap for året 2019 (se vedlegg)
  5. Gjennomgang av årsberetning for FYA for 2019 (se vedlegg)
  6. Innstilling av fotballavgift for 2020

  1. Informasjon og status ifm. corona (tas muntlig på møte)
  2. Informasjon om baneprosjekt/undervarme (tas muntlig på møte)
  3. Innstilling av styre for FYA for 2020 (forslag : Leder : Espen Strand, Økonomi : Kjetil Eide, styremedlem : Runa Flugstad – det bør også velges 2 til – hvis noen melder seg er dette positivt)

Eventuelle saker som ønskes fremmet fra FYA til årsmøte i hovedstyret 


Vedlagt 

Oppsumering endelig regnskap 2019

Resultat rapport budsjett - FYA 2019

Resultat rapport budsjett bane 2019

Årsberetning FYA 2019


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.