LOMMEDALEN FOTBALL - ÅRLIG MØTE!

Postet av Lommedalens IL - Fotball he den 22. Feb 2022

VELKOMMEN TIL 

LOMMEDALEN FOTBALL SITT ÅRLIG MØTE 

Årlig møte for Lommedalen fotball avholdes i klubbhuset i Lommedalshallen onsdag 02.03.22 kl. 18.30.

 


Saker på møtet :

1.           Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.           Valg av dirigent og referent

3.           Valg av noen til å signere referat

4.           Gjennomgang av regnskap for FYA for året 2021 (vedlagt)

5.           Gjennomgang av årsberetning for FYA for 2021 (vedlagt)

6.           Innstilling av fotballavgift for 2022 (vedlagt, ingen endring fra 2021)

7.           Eventuelle saker som ønskes fremmet fra FYA til årsmøte i hovedstyret.

 

Saker som ønskes behandlet under sak 7 må fremmes til leder i FYA senest innen mandag 28.02.22 kl. 20.00 på e-post til es@attivo.no


DOKUMENTER

Treningsavgift 2022.pdf

Årsberetning FYA 2021.pdf

FYA - regnskap og budsjett 2021-22.pdf