Innkalling til årlig møte - FYA

Postet av Lommedalens IL - Fotball den 21. Feb 2021

LOMMEDALEN FYA – FOTBALL

INNKALLING TIL ÅRLIG MØTE

Årlig møte for Lommedalen fotball avholdes som videomøte mandag 08.03.21 kl. 19.00.

De som ønsker å delta på møtet må melde fra om dette til undertegnede på es@attivo.no senest søndag 07.03.21 kl. 20.00.  Det blir etter dette sendt ut innkalling til teamsmøte til de som har meldt seg på.

Saker på møtet :

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent og referent
  3. Valg av noen til å signere referat
  4. Gjennomgang av regnskap for FYA med tilhørende underregnskap for året 2020
  5. Gjennomgang av årsberetning for FYA for 2020
  6. Innstilling av fotballavgift for 2021
  7. Innstilling av styre for FYA for 2020.
  8. Eventuelle saker som ønskes fremmet fra FYA til årsmøte i hovedstyret.

Saker som ønskes behandlet under sak 8 må fremmes til leder i FYA senest innen lørdag 06.03.21 kl. 16.00 på e-post til es@attivo.no .


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.