Lommedalens IL og Vestre Bærum IF slår seg sammen!

Postet av Lommedalens IL den 26. Feb 2019


Lommedalens IL og Vestre Bærum IF slår seg sammen  
 
Styrene i Lommedalen håndball og Vestre Bærum håndballklubb har arbeidet fram et forslag om å slå sammen håndballgruppene til Lommedalens IL og Vestre Bærum IF. Den nye håndballgruppen vil tilhøre Lommedalens IL.  

Forslaget innebærer også at håndballgruppen vil bruke Vestre Bærum LIL som terminlistenavn for alle lag, og at alle skal spille i den blå draktfargen som Vestre Bærum bruker.  Forslaget arbeidet fram av de to håndballstyrene er godkjent av hovedstyret i LIL og styret i Vestre Bærum IF. Forslaget vil bli presentert og stemt over på begge klubbers årsmøter 28.mars 2019. Eirik Wartiainen, daglig leder i Vestre Bærum IF, vil bli med over som fast ansatt i LIL, og vil som ansatt i LIL arbeide for den nye håndballgruppen.
 
Det har i noen måneder vært en prosess mellom begge klubber om hvordan man kan skape et best mulig bærekraftig og langsiktig håndballtilbud for barn og unge i Vestre Bærum. Lommedalens IL og Vestre Bærum IF er derfor glade for nå å ha funnet en løsning som gjør at man kan få til nettopp dette.
 
Prosessen startet opp fordi klubbene så nødvendigheten av å kunne samarbeide for å kunne opprettholde lag i seriespill samt at begge klubber hadde aldersklasser med for få spillere til å kunne gi et godt trenings- og kamptilbud de kommende årene. Etterhvert så man også at man var nødt til å foreta grep for å sikre at man skulle kunne gi et håndballtilbud med stabile grupper for bredde og topp i alle årsklasser de neste årene.  Derfor er en sammenslåing av klubbene det nødvendige grepet som er ønskelig for å sikre at gruppene har nok spillere i allerede sårbare grupper, samt at man nå kan utnytte begge klubbers ressurser for å bygge en solid håndballgruppe for fremtiden.  For sesongen 2018/2019 har klubbene hatt et suksessfullt samarbeid om 4. og 6. divisjon kvinner senior, J18 og J16.
Den nye håndballgruppen vil bli en av de aller største i Region Øst, og vil kunne gi et meget godt trenings-og kamptilbud både for topp og bredde. I tillegg til å gi gode sportslige tilbud til de eldste lagene ønsker man også å satse sterkt på de yngste gruppene med håndballskoler i flere haller for å sikre god rekruttering i årene fremover for å bygge robuste årsklasser med nok spillere.  
 
Vestre Bærum LIL vil bli brukt som terminlistenavn på den nye håndballgruppen.  Dette fordi Vestre Bærum i løpet av kort tid har opparbeidet seg et solid navn innen håndballen, med gode guttelag som spiller i både Bring og Lerøyseriene. En annen viktig årsak til å bruke Vestre Bærumnavnet er at klubben nå vil rekruttere spillere fra Lommedalen, Bærums Verk, Rykkinn, Skui, Vøyenenga og Kolsås og da er det naturlig at navnet representerer området alle spillerne kommer fra.  
 
Ambisjonen er å bli en klubb som det skal være attraktivt å spille for, slik at spillere kan spille så lenge som mulig, enten man ønsker å satse eller spille breddehåndball. Man vil også kunne tiltrekke seg spillere og trenere utenfor klubbens naturlige nedslagsfelt.

Ved å slå gruppene sammen i Lommedalens IL vil håndballen nyte godt av et stort og meget veldrevet idrettslag som tar seg av alt det administrative rundt drift av idrettslag, slik at håndballgruppen kan konsentrere seg om det som har med håndball å gjøre.  
 
Sammenslutningsplanen vil bli lagt fram som egen sak på begge klubbers årsmøter 28.mars, og det vil raskt etter årsmøtenes godkjenning av sammenslåingen avholdes et ekstraordinært årsmøte i håndballgruppa for å velge nytt håndballstyre, fastsette strategisk rammeplan, sportslig rammeplan og vedta revidert budsjett.
 
Interimsstyret som har ansvaret for sammenslutningen består av: 

Britt Torunn Hove LIL/Håndball 
Cathrine Johannessen LIL/Håndball 
Odd Arne Marsteinstredet LIL/Hovedstyret 
Terje Andersen VBIF Bjørge Kraft VBIF 
Thomas Grøndahl VBIF


0 Kommentar

Årsmøtet 2019 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 26. Feb 2019Årsmøtet 2019 i Lommedalens Idrettslag

avholdes

torsdag 28. mars kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen


Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2018, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2018 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019.
 9. Behandle låneopptak til mellomfinansiering av kommunale- og spillemidler. 
  1. Banekomiteen til rehabilitering av kunstgressbane inkl. undervarme. 
  2. Lommedalen skisenter lys og snøproduksjon i parktrase. 

 10. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder
  b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d) 1 revisor
  e) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

tirsdag 12. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside.


Med vennlig hilsen

LILs Hovedstyre0 Kommentar

Torsdagsturer 2019

Postet av Lommedalens IL den 25. Feb 2019

De fleste turene er torsdager og starter kl 1730. Vi går 2-3 timer. Turene kan bli endret underveis, men ikke oppmøtested. Vi tar en pause under veis så drikke og mat bør tas med. Staver kan brukes. To turer er merket dagstur og går på formiddagen med start kl 1000.


Last ned programmet her: Torsdagsturer 2019_190127.pdf

0 Kommentar

Lommedalens IL skal nå være en EMS klubb

Postet av Lommedalens IL den 22. Feb 2019Lommedalen IL er en av 38 klubber som er Eat-Move Sleep ambassadører. Vårt mål er at barn, unge og voksne fra tidlige barneår skal etablere gode levevaner. Vi ønsker å fremme god helse fra tidlige barneår og være en foregangsklubb i kommunen som gjør dette. Flere og flere vil komme etter!


Bakgrunn

EMS er et initiativ fra Norges fotballforbund og BAMA. Det er et faktum at den norske folkehelsa står overfor noen utfordringer. Vi spiser riktignok mer frukt, bær og grønnsaker enn noensinne. Likevel har vi et godt stykke igjen før vi når anbefalingene i de nasjonale kostrådene. Vi vet at desto tidligere barn og unge etablerer gode vaner jo større sannsynlighet er det for at det fortsetter senere i livet.

Når barn og unge vokser bør mesteparten av maten de spiser være smarte byggeklosser slik at de får i seg det som trengs. Det å lære seg hva kroppen trenger gjennom dagen, før og etter aktivitet i form av mat, bevegelse og søvn bidrar til gode vaner.


I tillegg er det slik at i dagens samfunn er det lett å bli kostholdsrådvill i hva kroppen trenger eller ikke. Vi mener at EMS konseptet bidrar til å kunne trygge, særlig ungdommer i en sårbar fase, hvor viktig det er med påfyll både før og etter trening. De skal ikke være i tvil om at vanlig mat er godt nok!

En annen utfordringene i samfunnet er når det gjelder fysisk aktivitet. Vi vet at så mange som 60% av ungdommer slutter med organisert idrett ved 15 årsalder. Norske 15-åringer er mer inaktive enn 70-åringene, og dagens unge kan bli den første generasjon noensinne til å leve kortere enn sine foreldre. Dersom ungdommene gjennom EMS konseptet har innarbeidet gode vaner fra de er små og aktive vil det være en god helseinvestering. De har da lært seg prinsipper om smart mat, bevegelse og aktivitet, samt søvn.


EAT- Kosthold

- I klubben ønsker vi å fokusere på mat som kroppen trenger, både i form av et jevnt inntak gjennom dagen, men også NOK mat og smart mat. Vi ønsker å innarbeide at barn og unge har med seg matpakke på cuper og kamper evt en kultur for «en felles banan» etter treninger- for eksempel en matpakkebag i treningsbag. Dette viser også viktigheten av nok mat til de som er småspiste.


- På lik linje med oppvarming og vannflaske håper vi trenere og fokuserer på at barn og unge kommer med «full tank» på trening.

- Vi oppfordrer til at det er en felles retningslinje på eksterne cup/kamper om at evt søtt kjøpes etter at arrangementet er ferdig, ikke imellom alle kampene. Da trengs det smart bensin!!

- Vi snakker om MER av, ikke MINDRE av. I kioskene og på arrangementer serveres det 90 % smart mat og 10 % kosemat. Det er lov med kos innimellom, men vi mener balansen bør være 90/10, ikke omvendt slik den er mange andre steder. Og husk: salget blir ikke mindre, snarere tvert imot!


- Vi får 60% refusjon av frukt + smoothie fra BAMA. Kjøp inn til avslutninger og innimellom etter treninger.

- Vi ønsker at felles samlinger skal det være fokus på smart mat før og etter trening, men rom for helgekos.

- Oppfordrer til fellesmåltider med vanlig mat og pålegg, kakao, smoothie, frukt, havregrøt etc. Dette skaper felleskap og gode samtaler.

- Avslutninger bør bugne av frukt og grønt. Vi ønsker at også her lyser EMS prinsippene. Spill gjerne av videoer hvor idrettsstjerner snakker om EMS.

HUSK! Aktive barn trenger smart påfyll!MOVE-bevegelse:

- Vi ønsker å formidle at hverdagsaktiviteten er viktig selv om barnet er aktivt i organisert idrett.

- Vi skal arrangere konkurranser/challenger for å få med oss de som ikke er organisert også

- Ja til gå/sykle til skole og trening. Bra for miljøet også!


SLEEP-søvn:

- Vanskelig å påvirke, men trenere kan fokusere på søvn og hvile som en viktig del av treningsutbytte.


 - søvn er viktig for prestasjon, stressreduksjon

 
- fysisk og psykisk helse


- skjermfritt soverom

 
- Vi jobber med å få en søvnekspert til et arrangement til foreldre og  trenere.


EMS effekt: 

- En god balanse gir god konsentrasjon og læreevne.

- Prestasjonsfremmende effekt.

- Legger grunnlag for en god restitusjon.

- Reduserer sykdom og forebygger skader.


Ta gjerne kontakt om du vil være med i en prosjektgruppe for din idrettsgren!

Kristin / 92206594 / Kfjeng82gmail.com


0 Kommentar

Lommedalen Fotball innkaller til årlig møte

Postet av Lommedalens IL den 14. Feb 2019

Lommedalen fotball

Innkalling til årlig møte


Det innkalles med dette til årlig møte i Lommedalens IL, fotballavdeling.

Møtet holdes 28.02.2019 kl. 20.30 i klubbhuset til Lommedalen.


Saker til behandling :

 1. Regnskap for 2018
 2. Årsberetning for 2018 
 3. Budsjett og fotballavgift for 2019
 4. Sportsplan
 5. Orientering om ny kunstgressbane.


Dokumenter for årlig møte :

FYA - Regnskap, Budsjett - FYA, regnskap, budsjett.pdf
Årsberetning FYA 2018 - Årsberetning FYA 2018.pdf
Sportslig plan LIL - årlig møte 2019 - Sportslig plan LIL, årlig møte, 2019.pdf
Orientering rehabilitering Nedre KG - Orientering rehabilitering KG nedre.pdf
Finansieringsplan bane - årlig møte - Finansieringsplan, bane, årlig møte.pdf
Bane regnskap, budsjett - Bane, regnskap, budsjett.pdf


Velkommen!

Espen Strand
0 Kommentar

Åpningstider vinterferie 2019

Postet av Lommedalens IL den 14. Feb 2019

Lommedalen Skisenter har åpent hver dag i vinterferien.


Bakken åpner klokken 10:00 - 17:00,
og vi kan tilby deilig skiforhold og nydelig matutvalgt i varmestua. 

Vi ønsker deg og familien din velkommen til skisenteret i vinterferien.0 Kommentar

Åpen Hall

Postet av Lommedalens IL den 13. Feb 2019

Lommedalens Idrettslag inviterer til Åpen hall

Kommende fredag, 15.02 inviteres ungdom 13-19 år til Lommedalshallen, 
klokken 20:30 - 22:00 for ulike aktiviteter. Her åpnes det for å trene og/eller holde seg aktivt i gang med forskjellige ballaktiviteter som f.eks basket, fotball, innebandy, håndball, m.m. 

Aktivitetene er gratis! Det vil bli topp stemning med lek, spill og god musikk. Vi håper å se deg i Lommedalshallen.

Åpen hall vil også holde åpent disse datoene fremover. 08.03, 22.03 og 29.03.0 Kommentar

Lommedalen Fotball fikk fornyet tillitt av Norges Fotballforbund

Postet av Lommedalens IL den 5. Feb 2019

Lommedalen Fotball fikk fornyet tillitt av Norges Fotballforbund

I 2018 ble Lommedalen Fotball plukket ut til å være ambassadørklubb for NFF og BAMAs satsing for å bedre folkehelsen. Gjennom konseptet Eat Move Sleep har de spredt kunnskap og inspirasjon både i og utenfor klubben til glede for små og store. 

På Ullevål stadion fikk de i helgen overrakt beviset på at de skal være ambassadører også i 2019.

Skryt fra Fotballforbundet 

Lommedalen Fotball er en motivert og engasjert klubb som er opptatt av sunne verdier. Vi er imponert over innsatsen de gjorde for å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø i 2018, sier Frode Grodås i NFF.

Eat Move Sleep for alle

 Ifølge helsemyndighetene beveger vi oss generelt sett ikke nok, vi spiser for lite frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter, mens vi fortsatt får i oss for mye sukker, salt og mettet fett. I tillegg sover ungdom mye mindre enn anbefalt, samtidig som 1 av 4 voksne sliter med søvnproblemer.

- Gjennom Eat Move Sleep er det mye lettere å huske at man bør ta bevisste valg i hverdagen. Det hjelper oss til å ha det bedre – ikke bare på idrettsbanen, men også på alle andre arenaer som skole, jobb og fritid der man er avhengig av overskudd, konsentrasjon og godt humør, sier Håkon Andersen i BAMA.

Fortsatt mye å jobbe med

- Det forplikter så være en AmbassadørklubbI 2018 gjorde vi mange positive endringer, og det er moro at klubbens medlemmer støtter opp om de gode verdiene i Eat Move Sleep. Derfor skal vi fortsett med å motivere alle til å gå og sykle til og fra trening og kamper så langt det lar seg gjøre, vi skal sørge for at det stadig blir flere sunne alternativer i kiosken, og vi skal arbeide videre med å få unge til å praktisere «Ingen likes etter leggetid» for bedre søvn. 

- I tillegg skal vi som ambassadørklubb arrangere en egen Eat Move Sleep Cup, der både spillere og tilskuere vil lære mer om hvor viktig det er å ha et sunt og godt kosthold, og få nok fysisk aktivitet og søvn.


Kontaktpersoner:

 • Eat Move Sleep i Lommedalen: Kristin Fjæra Eng, kfjeng82@gmail.com
 • Norges Fotballforbund: Holger Roald, holger.roald@bama.no
 • Bama:  Håkon Andersen, hakon.andersen@bama.no 
   
   

Eat Move Sleep er et konsept fra NFF og BAMA, i samarbeid med EAT Foundation.0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline