Banedisponering 2018 - Uke 46 og 47

Helset: Kort. baneoversikt Helset.pdf

Lommedalen Øvre KG: Kort. baneoversikt LKGØ.pdf

Lommedalen Nedre KG: Kort. baneoversikt LKGN.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Viktig info om årets banedisponering


Vi oppfordrer alle til å se gjennom hele "Baneoversikt 2018" for å få en oversikt hvor dere skal spille og hvilken banedel dere skal være på, slik at dere er forberedt før kamp. Noen 7er og 5er kamper kan ha fått ny bane og kamptid, SJEKK OPP --> Terminliste vår


 • For at alle lag skal kunne spille på kunstgress-underlag, har vi satt opp en banefordeling som skal fungere for kamper og treninger, men da må alle følge den.
 • Kampene som er satt på grus (5er kamper) kan flyttes til kunstgress, men da skal de ikke kollidere med treninger eller andre kamper.
 • 5er kamper på kunstgress skal spilles på bane C og D på Lommedalen Nedre KG og Toppenhaug. 
 • 7er og 5er kamper som skal flyttes må meldes ifra til motstander-laget, og bekreftes av thomas@lil.no.
 • Kamper kan ikke flyttes på kamptidspunkt og dag, dette må gjennomføres før kampdag.
 • Ved feil på baneoversikten, send mail til thomas@lil.no, så rettes dette opp så fort som mulig.
 • For banefordeling og oppmåling av baner, les NFF sine retningslinjer, https://www.fotball.no/kretser...

Omberamminger av kamper (9er/11er)

Skal dere omberamme kamper, finn ledig tidspunkt på "Baneoversikt 2018" og meld ifra til Thomas@lil.no før dere sender inn en omberamming. Regler for omberamming finner man her.
___________________________________________________________________________________________________________

Banefordeling - Lommedalen Nedre KGBanefordeling - Helsetbanen
Banefordeling - Toppenhaug_____________________________________________________________________________________________________________


Anleggsinstruks for kunstgressbanene:

 1. Det er til enhver tid oppdatert banedisponering som avgjør hvem som skal benytte de ulike banene definert som Øvre (ny kunstgressbane Lommedalen), Nedre (gammel kunstgressbane Lommedalen) og Helset (ny kunstgressbane på Helset) + grusbanene. Kamper har alltid prioritet foran treningstid. Ved diskusjoner eller uenighet om banedisponeringen, er det Daglig leder eller leder FYA som kan overstyre denne.
 2. Vis hensyn ved bytte av treningstid, det er mange som skal inn/ut fra banen samtidig. I oversikten "baneoversikt 2018" ser dere ledig kapasitet på banen. Er det kamp når dere har trening, finn en ny egnet tid og bane og meld fra til thomas(at)lil.no, så han får lagt inn i oversikten.
 3. Det er lagleder som omberammer kamper. Forhør dere med Thomas først om ledig tid slik at vi ikke får avslag fra kretsen.
 4. Trenere skal legge til rette for at lagene som er satt opp på kamp etterpå får tilstrekkelig tid og plass til oppvarming.
 5. Ved kamp på halv bane i gitt treningstid, skal lagene som er tildelt treningstid trene sammen på den ledige banehalvdelen.
 6. I henhold til Norges Fotballforbunds regelverk skal tilskuere være på tribunesiden eller motsatt av trenere og lagleder. Stoler og annet utstyr som kan skade kunstgresset skal ikke plasseres på banen.
 7. Trenere og Lagledere har ansvar for at laget som har trent eller spilt kamp rydder etter seg. Dette innebærer at søppel, klær, utstyr og liknende skal bort samt at innbytterboks og garderobe skal være ryddige og tomme for effekter. Det er for øvrig alle som er til stede sitt ansvar og holde anlegget ryddig og skadefritt. Felles treningsutstyr legges tilbake i utstyrsboden etter endt trening.
 8. Bil (kun ved slodding av banen), motorsykkel, sykkel, sparkesykkel og andre fremkomstmidler er ikke tillat benyttet på banene.
 9. «Løkkefotball» utenom fastsatt treningstid skal primært skje på Nedre og Helset dersom ikke annet er avtalt.
 10. Fotballmålene skal trilles eller bæres og ikke under noen omstendighet skyves på kunstgresset.


Levert av IdrettenOnline