Litt info om banedisponeringen

Jeg anbefaler alle trenere /lagledere å gå inn på "live banedisponering" på kampdag for å se hvilken banedel de skal spille på, og om det er flere kamper samtidig, klikk her å se hvordan banefordelingen skal se ut.

På LIL Nedre KG og Helsetbanen prøver vi å ha maks 3 lag som trener samtidig pga. kapasiteten og slik at alle lag får minst 1/3 bane å trene på. Banefordelingen blir da Bane A, B og C. LIL Øvre KG holdes det av en halv bane til lag som trener.
På Toppenhaug vil det bli lagt kunstgress på ca halve banen, dvs. at bane C og D er kunstgress og A og B er grus. Gå gjennom baneoversikten og se om noen kamper kolliderer med treningene deres, det kan inntreffe noen få uker.

NB: På baneoversikten bruker vi året da de er født, og ikke hvor gamle de er. Så på terminlisten står det f.eks Gutter 08 år, men på vår oversikt er det da G09 (født 2009).
____________________________________________________________________________________________________________


Omberamminger av 5'r og 7'r kamper

Det har blitt gjort noen forandringer når det gjelder 5'r kamper som har blitt satt på LIL Nedre KG av OFK (Oslo fotballkrets). Så ALLE 5'r og 7'r lag følger baneoversikten som ligger her, og ikke den som ligger på fotball.no. Dette er grunnet at 5'r og 7'r flyttes uten at det meldes fra til kretsen, da det kan forandres uten alle får det med seg. Noen spilles fortsatt på kunstgresset, mens andre har blitt flyttet til grusen. Vi ønsker at alle skal få trene på kunstgress, men noen må belage seg på å spille kamper på grusbanen. Det går selvfølgelig an å bytte fra grus til kunstgress, men da skal det ikke kollidere med treninger. Det holder ikke å bytte på kampdag, det skal meldes inn først. 5'r og 7'r kamper kan flyttes uten kostnader, men husk da å meld ifra til meg med gammelt kamptidspunkt og nytt kamptidspunkt og til motstanderlaget.

Her ligger det en oversikt over kamper som har blitt flyttet: Omberammede 5'r kamper (oppdatert 04.09.2017)

Gå gjennom "Baneoversikt 2017" for å se om alle deres kamper ligger inne, hvis ikke meld ifra til Thomas@lil.no så skal vi rette opp i det med engang.
__________________________________________________________________________________________________________


Omberamminger av kamper

Skal dere omberamme kamper, finn ledig tidspunkt på "Baneoversikt 2017" og meld ifra til meg før dere sender inn en omberamming. Regler for omberamming finner man her.
___________________________________________________________________________________________________________


Banedisponering 2017

- Følg med på "live banedisponering" uke for uke: Baneoversikt 2017

- Treningstider vinter, BIP og Mølladammen: Vintertrening 17/18

_____________________________________________________________________________________________________________

Anleggsinstruks for kunstgressbanene:

  1. Det er til enhver tid oppdatert banedisponering som avgjør hvem som skal benytte de ulike banene definert som Øvre (ny kunstgressbane Lommedalen), Nedre (gammel kunstgressbane Lommedalen) og Helset (ny kunstgressbane på Helset) + grusbanene. Kamper har alltid prioritet foran treningstid. Ved diskusjoner eller uenighet om banedisponeringen, er det Daglig leder eller leder FYA som kan overstyre denne.
  2. Vis hensyn ved bytte av treningstid, det er mange som skal inn/ut fra banen samtidig. I oversikten kamp og treningsoversikt ser dere ledig kapasitet på banen. Er det kamp når dere har trening, finn en ny egnet tid og bane og meld fra til thomas(at)lil.no, så han får lagt inn i oversikten.
  3. Det er lagleder som omberammer kamper. Forhør dere med Thomas først om ledig tid slik at vi ikke får avslag fra kretsen.
  4. Trenere skal legge til rette for at lagene som er satt opp på kamp etterpå får tilstrekkelig tid og plass til oppvarming.
  5. Ved kamp på halv bane i gitt treningstid, skal lagene som er tildelt treningstid trene sammen på den ledige banehalvdelen.
  6. I henhold til Norges Fotballforbunds regelverk skal tilskuere være på tribunesiden eller motsatt av trenere og lagleder. Stoler og annet utstyr som kan skade kunstgresset skal ikke plasseres på banen.
  7. Trenere og Lagledere har ansvar for at laget som har trent eller spilt kamp rydder etter seg. Dette innebærer at søppel, klær, utstyr og liknende skal bort samt at innbytterboks og garderobe skal være ryddige og tomme for effekter. Det er for øvrig alle som er til stede sitt ansvar og holde anlegget ryddig og skadefritt. Felles treningsutstyr legges tilbake i utstyrsboden etter endt trening.
  8. Bil (kun ved slodding av banen), motorsykkel, sykkel, sparkesykkel og andre fremkomstmidler er ikke tillat benyttet på banene.
  9. «Løkkefotball» utenom fastsatt treningstid skal primært skje på Nedre og Helset dersom ikke annet er avtalt.
  10. Fotballmålene skal trilles eller bæres og ikke under noen omstendighet skyves på kunstgresset
Powered by: Bloc